Chứng nhận Công bố được sở Y Tế Cấp phép Lưu Hành

Chứng nhận Công bố

 • Thông tin sản phẩm
 • 20/11/2023

Giấy chứng nhận công bố sản phẩm Kem ủ tóc vỏ bưởi & bồ kết Herbario thuần chay, phiếu công bố được sở y tế cấp phép đủ điều kiện lưu hành toàn quốc.

Xem chi tiết
 • Thông tin sản phẩm
 • 20/11/2023

Giấy chứng nhận công bố sản phẩm Nước dưỡng tóc vỏ bưởi & bồ kết Herbario thuần chay, phiếu công bố được sở y tế cấp phép đủ điều kiện lưu hành toàn quốc.

Xem chi tiết
 • Thông tin sản phẩm
 • 17/11/2023

Giấy chứng nhận công bố sản phẩm Serum vỏ bưởi & bồ kết Herbario thuần chay, phiếu công bố được sở y tế cấp phép đủ điều kiện lưu hành toàn quốc.

Xem chi tiết
 • Thông tin sản phẩm
 • 17/11/2023

Giấy chứng nhận công bố sản phẩm Dầu xả vỏ bưởi & bồ kết Herbario thuần chay, phiếu công bố được sở y tế cấp phép đủ điều kiện lưu hành toàn quốc.

Xem chi tiết
 • Thông tin sản phẩm
 • 17/11/2023

Giấy chứng nhận công bố sản phẩm Dầu gội vỏ bưởi & bồ kết Herbario thuần chay, phiếu công bố được sở y tế cấp phép đủ điều kiện lưu hành toàn quốc.

Xem chi tiết
 • Thông tin sản phẩm
 • 17/11/2023

Giấy chứng nhận công bố sản phẩm Sữa rửa mặt tạo bọt hoa đậu biếc Herbario thuần chay, phiếu công bố được sở y tế cấp phép đủ điều kiện lưu hành toàn quốc.

Xem chi tiết
 • Thông tin sản phẩm
 • 17/11/2023

Giấy chứng nhận công bố sản phẩm Toner hoa đậu biếc Herbario thuần chay, phiếu công bố được sở y tế cấp phép đủ điều kiện lưu hành toàn quốc.

Xem chi tiết

Giỏ hàng

Bạn hãy đặt hàng sớm để được món đồ yêu thích

Facebook call zalo call